Kredittkort
Kredittkort

Om din gjeld fra bruk av kredittkort har begynt å hope seg opp, og du selv tenker at det kommer til å bli vanskelig å finne en utvei fra situasjonen, er det lurt å rådføre seg med noen som har greie på slike ting. Ofte koster dette penger og mange aktører på dette markedet tar seg godt betalt for sine tjenester. Gjeldsoffer-Alliansen er et hederlig unntak. Organisasjonen ble stiftet i 1991, av folk som anså seg selv som gjeldsofre. Begrepet beskriver noen som på grunn av hendelser som ligger utenfor ens egen innflytelse er havnet i uhåndterlig gjeld.

Ubetalte regninger for kredittkort kan raskt bli dyrt

Ofte oppstår en slik kredittkortgjeld fordi noen har fått psykiske problem, gjerne fordi man har opplevd noe tragisk, eller det kan hende at man har blitt utsatt for svindel. Dette er ting som det er vanskelig å snakke om. Gjerne gjør man det likevel verre for seg selv hvis man lar tingene gå sin gang i stillhet. Det første gode grepet man kan ta for å få kontroll over situasjonen er å ringe til GOA.

Rådgivning og hjelp fra Gjeldsoffer-Alliansen

GOA har en egen krisetelefon hvor du kan ringe om du ikke lenger klarer å betale for din bruk av kredittkort. Her kan du rådføre deg om det neste logiske steget, samtidig som du kan snakke med noen som vet å kjenne seg igjen i din situasjon. Om du vil ha mer hjelp er det nødvendig å melde seg inn, siden organisasjonen er avhengig av statsstøtte. De er likevel et godt valg.

Les også: Kvitt deg med kredittkort-gjelden.