Kredittkort
Kredittkort

Som en del av avtalen mellom deg og banken som driver kredittkortet plikter du å gi beskjed dersom du mister det. Mister du kortet og noen tar ut penger vil du som regel måtte betale en egenandel på kr 1 500, men dersom du er grovt uaktsomt kan dette beløpet stige til hele kr 12 000. Et eksempel på grov uaktsomhet er dersom du mister kortet etter en tur på byen, og lar være å gi beskjed til kortselskapet inntil én uke etterpå da kontoen allerede er blitt tappet for penger. Ganske enkelt burde du si fra så fort som mulig slik at banken din kan sperre kortet og holde kontoen trygg fra uvedkommede.

Slik blir kredittkortet sperret

For å sperre kredittkortet ditt må du ta kontakt med banken som utstedte kortet. Dette er i dag veldig enkelt og kan skje på én av to måter. Den første er at du logger deg inn i nettbanken din og leter deg frem til sperre skjemaet. Som regel vil dette være lett tilgjengelig fra hovedmenyen, og da skjemaet sendes inn vil kortet normalt sperres innen kort tid. Den andre måten å sperre kortet er ved å ringe bankenes 24/7 tjeneste. Dette er så viktig for bankene at de har opprettet en egen telefontjeneste utelukkende for å behandle slike forespørsler. Her kan en person i andre enden legge inn en manuell sperre på kortet ditt, og sørge for at pengene låses på kontoen.

Når burde jeg sperre kredittkortet mitt?

Som hovedregel burde du sperre kredittkortet (les mer om slike kort ved å klikke her) ditt umiddelbart dersom du ikke finner det etter en viss periode med leting. Hvis du for eksempel mister kortet etter en kveld på byen og ikke finner kortet dagen etter, burde du ikke lete mer enn noen få timer før du velger å kontakte banken. Er du tidlig ute med å sperre kortet slipper du at det blir misbrukt, og dermed sparer du deg for en høy egenandel.