Kredittkort
Kredittkort

Som du sikkert vet, så finnes det mange ulike aktører i Norge som tilbyr kredittkort (ulike kredittkort finner du på forsiden), og alle har selvfølgelig forskjellige kriterier for å innvilge kredittkortsøknader. Det er også stor forskjell på om søknaden behandles automatisk (basert på offentlig tilgjengelig data), eller om den behandles manuelt av en saksbehandler/kundebehandler. Uansett, det finnes noen punkter som går igjen hos de forskjellige selskapene (både ved atomatisk og manuell vurdering av søknader).

Fast inntekt er viktig

Det viktigste kriteriet for å få innvilget en kredittkortsøknad, er at du har fast jobb og en inntekt på minst kr 100 000 per år (dette beløpet kan være mindre, og det kan være mer). For studenter kan dette beløpet være lavere, og noen selskaper aksepterer også studielån som inntekt. Uansett, har du ikke fast inntekt, så er det heller ikke særlig smart å ha et kredittkort. Pengene skal jo også betales tilbake ved utnyttelse av kreditten!

Lav gjeldsgrad er positivt

Har du lite gjeld, spesielt forbruksgjeld, så øker sjansene for å få et kredittkort betraktelig. De fleste kortselskapene ser negativt på søknader hvor søkeren allerede har en del andre kort eller forbrukslån. Om du har mye gjeld, så er det jo heller ikke så smart å gå til anskaffelse av mer gjeld!

Du kan ikke ha betalingsanmerkninger

Har du aktive inkassosaker, eller betalingsanmerkninger, så vil din kredittkortsøknad i de aller fleste tilfeller bli avslått. Kortselskapene lever av å låne ut penger, men de er avhengige av at kundene også betaler tilbake gjelden, og hvis en søkers betalingshistorikk er dårlig, så tar de ikke sjansen på å utstede et kredittkort til denne personen!

Andre kriterier

Det finnes også en rekke andre forhold som blir vurdert av kredittkortselskapene (f.eks. Santander eller 365Direkte), blant annet; sivilstatus, hele husholdningens inntekt, antall barn m.m. Disse kriteriene er mindre viktige, men kan være utslagsgivende i visse tilfeller. Husk å fylle ut din søknad så nøyaktig som mulig, så øker sjansene for å få et kredittkort!