Kredittkort
Kredittkort

Som en del av avtalen mellom deg og banken som driver kredittkortet plikter du å gi beskjed dersom du mister det. Mister du kortet og noen tar ut penger vil du som regel måtte betale en egenandel på kr 1 500, men dersom du er grovt uaktsomt kan dette beløpet stige til hele kr 12 000. Et eksempel på grov uaktsomhet er dersom du mister kortet etter en tur på byen, og lar være å gi beskjed til kortselskapet inntil … Les mer