Kredittkort
Kredittkort

Menn og kvinner har de samme rettigheter, og vi tar kanskje da også som en selvfølge at vi er like på alle områder, men det er ikke slik. På flere områder er kjønnene ulike, også på den økonomiske siden ser en forskjeller. Spesielt gjelder dette bruk av forskjellige typer lån, kredittkort og sparing. Bruk av kredittkort Det kommer stadig vekk undersøkelser som viser økonomisk utvikling og nordmenns privatøkonomi, også forskjellene hos kjønnene er undersøkt med tanke på kredittkort. De store … Les mer