Kredittkort
Kredittkort

I Norge stilles det strenge krav til de som ønsker å selge varer og tjenester, og samtidig gjelder dette de som yter kreditt til forbrukerne. Stortinget og politikerne forsøker alltid å beskytte forbrukerne etter beste evne og dette er godt synlig i finansavtaleloven. Dette er den loven som fastsetter at du som kunde hos et kredittkortselskap kan kreve tilbake pengene fra kredittyter dersom kjøpet oppfyller fire sentrale betingelser. Her vil vi forklare i nærmere detalj hvilke krav som stilles og … Les mer