Credits Gold

Credits Gold

Effektiv rente fra 21,85%, kr 10 000 o/12 mnd blir totalt kr 11 112.

Søk her

Dette har du rett på ved bruk av kredittkort

Kredittkort

Bruk av kredittkort reguleres i Norge av forskjellige lover, men mest sentralt står finansavtaleloven som sier at kredittgiver plikter å erstatte dine utlegg under visse omstendigheter. For eksempel kan du kreve refusjon av summen du brukte til å kjøpe varen dersom den som solgte ikke overholder kravene i kjøpsavtalen. Med andre ord er du beskyttet mot svindel og tap som følge av misbruk, samt at du i noen tilfeller har visse forsikringer inkludert. Ved kjøp på kreditt er det ikke du, men kredittgiveren som teknisk sett betaler regningen, og dermed er det de som taper pengene dersom selger ikke overholder … Les mer

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!