Kredittkort
Kredittkort

Bruk av kredittkort reguleres i Norge av forskjellige lover, men mest sentralt står finansavtaleloven som sier at kredittgiver plikter å erstatte dine utlegg under visse omstendigheter. For eksempel kan du kreve refusjon av summen du brukte til å kjøpe varen dersom den som solgte ikke overholder kravene i kjøpsavtalen. Med andre ord er du beskyttet mot svindel og tap som følge av misbruk, samt at du i noen tilfeller har visse forsikringer inkludert. Ved kjøp på kreditt er det ikke … Les mer