re:member

re:member

Effektiv rente fra 25,40%, kr 15 000 o/12 mnd blir totalt kr 16 408.

Søk her

Kredittkort benyttes forskjellig utfra kjønn

Kredittkort

Menn og kvinner har de samme rettigheter, og vi tar kanskje da også som en selvfølge at vi er like på alle områder, men det er ikke slik. På flere områder er kjønnene ulike, også på den økonomiske siden ser en forskjeller. Spesielt gjelder dette bruk av forskjellige typer lån, kredittkort og sparing. Bruk av kredittkort Det kommer stadig vekk undersøkelser som viser økonomisk utvikling og nordmenns privatøkonomi, også forskjellene hos kjønnene er undersøkt med tanke på kredittkort. De store trekkene i undersøkelsene viser at det faktisk kun er hver sjette kvinne som eier et kort, mens det er hver … Les mer

Bruk av kredittkort forskjellig hos menn og kvinner

Kredittkort

Vi er vant til å tenke på menn og kvinner på samme måte, men på noen områder er det kjønnsforskjeller. Forskjellene ser man i dagliglivet, ofte på måten en gjør ting eller tenker på. Det viser seg at også bruk av forskjellige typer kreditt, lån og kredittkort ikke er lik hos menn og kvinner. Ulikheter hos kvinner og menn I dagliglivet ser man ofte at kvinner ikke alltid tar de samme risikoene som menn. Ser man nærmere på det økonomiske aspektet vil man se det samme her. Undersøkelser viser at menn også tar flere sjanser økonomisk enn hva kvinner gjør. … Les mer